سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در راستای مصوبات سند تحول راهبردي، تدوين برنامه درسي ملي و همسو سازي برنامه درسی دوره ابتدایی با برنامه درس ملی تحولی را در تولید برنامه درسی جدید ریاضی به عمل آورده است.

با توجه به تغییر کامل کتاب و عدم چاپ و انتشار کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه اول ابتدایی ،آموزگاران محترم می توانند بخشی از کتاب راهنما یتدریس را دریافت ومورد استفاده قرار دهند.

برای بارگیری (دانلود) اینجا  " کلیک " کنید.

+ نوشته شده توسط هاتفیان در دوشنبه ۲۱ آذر۱۳۹۰ و ساعت 22:28 |


Powered By
BLOGFA.COM